Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Mevlana Celaleddin Rumi Kimdir ?

Mevlana Celaleddin Rumi, 13. yüzyıl İran’ında yaşamış büyük bir İslam mistik şair, düşünürdür. Tam adı Muhammed Celaleddin-i Balkhi’dir, ancak genellikle “Mevlana” veya “Rumi” olarak anılır. Mevlana, 30 Eylül 1207 tarihinde bugünkü Afganistan topraklarında bulunan Belh şehrinde doğmuştur. Babası, İranlı bir alim olan Bahauddin Veled’dir. Ailesi, Moğol istilası nedeniyle Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmış ve Konya’ya…